در شرکت هاي فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا انجام شد؛ انتقال دانش فني و ارائه آموزش مهارتي به 300 نفر از کارکنان فولاد سفيددشت

کد خبر: 70419 تاریخ انتشار: 1402/07/10 10:36:48
نمایش: 1110
اخبار
مدير آموزش و توسعه سرمايه هاي انساني شرکت فولاد مبارکه از برگزاري دوره آموزشي به منظور انتقال دانش فني و ارائه آموزش مهارتي به 300 نفر از کارکنان فولاد سفيددشت خبر داد.
ابراهيم کاظمي با بيان اينکه اين دوره هاي آموزشي در کنار کارکنان متخصص و باتجربه حاضر در شرکت هاي فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا برگزار شد، افزود: شرکت فولاد سفيددشت يکي از 7 طرح شرکت ملي فولاد بود که عمليات اجرايي آن در سال 86 آغاز شد و با خريد 65 درصد از سهام آن رسما به جمع گروه فولاد مبارکه پيوست.
وي در ادامه گفت: ازآنجا که در اقتصاد مبتني بر دانش، يادگيري و انتقال تجربه در تعيين سرنوشت شرکت ها و اقتصادهاي ملي بسيار مهم است، فولاد سفيددشت با بهره گيري از آموزش هاي عمومي و تخصصي و استفاده از تجارب موفق شرکت فولاد مبارکه در عرصه توليد و بهره برداري، موفق شد در زمان کوتاهي به ظرفيت نامي در واحد احيا مستقيم خود دست يابد. در همين زمينه، رئيس اجراي آموزش فولاد مبارکه نيز گفت: فولاد مبارکه به عنوان سازماني دانش محور، در اين پروژه، تجربيات و دانش فني خود را در زمينه استخدام و برگزاري دوره هاي تخصصي و نيمه تخصصي در اختيار شرکت فولاد سفيددشت قرار داده است.
احسان لطفياني افزود: واحد آموزش با ارائه آموزش هاي عمومي و تخصصي موردنياز شرکت هاي فولادي و پيمانکاران مقيم سهم قابل توجهي از آموزش هاي سازماني کشور را در اختيار دارد و همچنان با تقاضاهاي متعدد آموزش هاي تخصصي از طرف شرکت هاي داخلي و پيمانکاران مواجه و در حال همکاري با آنان است.
در ايـن زمينـه، اميـر انتظامـي تکنسـين اجـراي آمـوزش نيـز افـزود: آموزش هـاي انتقـال دانـش بايـد هدفمنـد باشـد و بـا در نظـر گرفتـن نيـاز واقعـي صـورت گيـرد تـا بـر اثربخشـي آنهـا افـزوده شـود و بتوانـد بـه حـل مشـکلات کاري و فنـي کمـک کنـد.  وي افزود: از سال گذشته تا کنون 300 نفر در قالب 15 گروه 20 نفره و در رده هاي اپراتور، تکنسين و کارشناس در شرکت فولاد مبارکه و فولاد سبا حاضر شدند و مطابق برنامه تدوين شده در قسمت اجراي آموزش به مدت 20 تا 25 روز کاري (با توجه به موقعيت شغلي) تحت آموزش هاي عمومي و تخصصي قرار گرفتند.
 تکنسين اجراي آموزش گفت: پروژه هاي ويژه انتقال دانش، مهارت محور است و براساس نياز و به روش منتورينگ (استاد-شاگردي) و حل مسئله در واحد آموزش و خط توليد برگزار ميشود و شامل پنج مرحله است که عبارت اند از:  1-دريافت نياز مشتري و تهيه برنامه آموزشي: در اين مرحله براساس درخواست واصله با هماهنگي دفتر فني واحد متناظر در فولاد مبارکه و توسط کارگروه آموزش برنامه آموزشي و محتواي دوره ها با انتخاب مدرسان خبره داخلي تهيه و تنظيم مي گردد.2- ارسال برنامه و محتواي دوره ها به واحد درخواست کننده: در گام دوم، برنامه به همراه اولويت انتخاب فراگيران از لحاظ سطح علمي، تحصيلات و رده شغلي به شرکت درخواست کننده ارسال مي گردد. 3-پشتيباني قبل از اجراي دوره: در اين مرحله ثبت نام فرا گيران در سامانه، هماهنگي و صدور کارت موقت و کارت تردد، پيش بيني ناهار و پذيرايي و خدمات ترابري انجام مي شود. 4- پشتيباني حين برگزاري دوره ها: گام چهارم مربوط به تهيه و توزيع لوازم ايمني فردي، هماهنگي با مدرسان قبل از برگزاري دوره، ارسال فهرست هاي حضور و غياب و هماهنگي براي بازديدهاي خط توليد است. 5- فرايند ارزيابي، اندازه گيري، بازنگري و بهبود مستمر: در آخرين مرحله اخذ آزمون هاي ميان دوره و پايان دوره، اجراي نظرسنجي و انتخاب نفرات برتر و پيش بيني هديه پايان دوره انجام مي شود.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
37
امروز
786
دیروز
1152
هفته
6318
ماه
208902
کل
325592
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟