رئيس هيئت عامل ايميدرو در بازديد از شرکت فولاد سفيددشت خبر داد؛

اجرایی شدن طرح های تکمیلی توسعه فولاد سفید دشت از سال آینده

کد خبر: 20410 تاریخ انتشار: 1401/12/14
نمایش: 992
اخبار
وجيه الله جعفري، معاون وزير صمت و رئيس هيئت عامل ايميدرو که به همراه مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران، مديرعامل گروه فولاد مبارکه، استاندار چهارمحال و بختياري، نماينده مردم شهرستان بروجن در مجلس شوراي اسلامي و جمعي از مسئولان و مقامات اين استان از شرکت فولاد سفيددشت بازديد مي کرد، در يک نشست خبري، از اجرايي شدن طرح هاي تکميلي توسعه فولاد سفيددشت از سال آينده خبر داد.
وي با اشاره به عملکرد واحد احيا مستقيم اين شرکت در سال هاي اخير اظهار اميدواري کرد اين واحد تا پايان سال جاري به ظرفيت اسمي ۸۰۰ هزار تن خود دست يابد.
معاون وزير صمت، در ادامه، ضمن ابراز خرسندي از راه اندازي کوره قوس الکتريکي اين شرکت، گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، اولين ذوب از اين مجموعه را در روزهاي آتي خواهيم گرفت، ولي براي بخش  ريخته گري به زمان بيشتري نياز است و اين بخش بايد نهايتاً در نيمه اول سال آينده به بهره برداري برسد. البته تلاش مي کنيم اين زمان با همکاري بين سهام داران، فولاد مبارکه، پيمانکاران و خود شرکت فولاد سفيددشت، کوتاه تر شود.
رئيس هيئت عامل ايميدرو بر لزوم تکميل زيرساخت هاي اين مجموعه تأکيد و خاطرنشان کرد: با راه اندازي مجموعه فولاد سفيددشت، بسياري از زيرساخت هاي ديگر، ازجمله تأمين آب، پست هاي برق و پلنت هاي ديگر در اين مجموعه به عنوان يک زنجيره در حال تکميل شدن است و ۳۰ هزار ميليارد تومان براي تکميل اين زنجيره در مجموعه فولاد سفيددشت سرمايه گذاري شده است.
محدوديت اعتباري براي طرحهاي اکتشاف وجود ندارد
جعفري اکتشافات و توسعه آن را از مباحث مهم دانست و گفت: اين استان ظرفيت هاي خود را دارد و در کنار آن، موضوع زيرساخت ها، معادن، اکتشاف و کمک به توسعه اکتشاف مطرح مي شود. در اين راستا اقداماتي صورت گرفته و بايد فرايند اکتشاف را سرعت دهيم. ايميدرو و شرکت هاي تابعه آمادگي دارند که هر کار اکتشافي را بدون محدوديت اعتباري به نتيجه برسانند.
توجه ويژه به حفظ منابع آبي
رئيس هيئت عامل ايميدرو با بيان اينکه آب و حفظ منابع آبي کشور اهميت بسزايي دارد گفت: اين مقوله در واقع در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي قرار مي گيرد و تلاش ها بر اين است که با همکاري مجموعه فولاد سفيددشت و شرکت هاي وابسته، عمدتاً آب از طريق پساب تأمين شود. اين امر کمک به فاضلاب شهرستان ها و استفاده کمتر از آب زيرزميني را به دنبال دارد.
 بهره برداري از طرح بيلت شرکت فولاد سفيددشت تا سال آينده
او در ادامه درباره طرح بيلت اين شرکت تصريح کرد: ۸۰ درصد تجهيزات بيلت از سال آينده وارد و در مجموعه نصب خواهد شد. اين طر ح مشکلات خاصي در حوزه فاينانس داشت که با تلاش هاي صورت گرفته سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.
نقش جدي فولاد مبارکه در حوزه برق و آب
جعفري با اشاره به اينکه ايميدرو و شرکت هاي تابعه و وابسته به حوزه برق و آب ورود کرده اند، گفت: در اين راستا فولاد مبارکه نقش جدي داشته است و امروز يکي از نيروگاه هاي فولاد مبارکه ۷۰ درصد پيشرفت فيزيکي داشته است.
رئيس هيئت عامل ايميدرو در ادامه افزود: در سال جاري، علي رغم قطعي گاز و برق، شاهد رشد توليد بوديم و در بيشتر زمينه هاي مربوط به ايميدرو، توليد از ۳ تا ۸ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است. همچنين در تأمين آب سه خط، دو جديد و يک قديمي، مطرح شده است که طبق آن، آب دريا از مسيرهاي متفاوت به کشور انتقال پيدا ميکند و باعث توسعه صنعتي و زيرساختي مي شود.
فولاد مبارکه بسياري از قطعات خود را بومي سازي و در اين زمينه سامانه اي به نام کارلينک راه اندازي کرده است
او در انتها در خصوص بومي سازي گفت: اکنون فولاد مبارکه بسياري از قطعات خود را بومي سازي و سامانه اي به نام کارلينک راه اندازي کرده است که تا کنون ۳۴ هزار قطعه در اين سامانه ثبت و 26 هزار قطعه و تجهيز نيز ساخته شده است. اين روند بايد به جز زنجيره فولاد در ساير زنجيره هاي معدني مثل نيکل، قلع، سيليس، گرافيت و... نيز صورت گيرد و مي تواند حداقل يک ميليون دلار صرفه جويي ارزي به دنبال داشته باشد.
مديرعامل گروه فولاد مبارکه:
استراتژي آينده گروه فولاد مبارکه؛ توليد محصولات با ارزش افزوده بالاي که تاکنون رقباي ما توليد نکرده باشند
محمدياسر طيب نيا نيز در اين نشست خبري گفت: استراتژي گروه مبارکه و به ويژه در فولاد سفيددشت، توليد محصولات با ارزش افزوده بالاي است که تا کنون رقباي ما توليد نکرده باشند.
وي گفت: فولاد مبارکه علاوه بر اينکه ميزبان برخي از عزيزان چهارمحالي در خود مجموعه فولاد مبارکه است، سرمايه گذاري هايي در طول سال هاي متوالي در اين استان انجام داده است.
سرمايه گذاري 316 ميليون يورويي و 4 هزار و 400 ميليارد توماني فولاد مبارکه در شرکت هاي فولاد سفيددشت و ورق خودرو چهارمحال و بختياري
طيب نيا ادامه داد: تا کنون در شرکت فولاد سفيددشت حدود ۲۰۰ ميليون يورو به صورت ارزي و ۴ هزار ميليارد تومان به صورت ريالي سرمايه گذاري صورت گرفته که اشتغال ۷۵۰ نفري را در اين شرکت به ارمغان آورده است. همچنين در شرکت ورق خودرو در مرحله نخست ۱۱۰ ميليون يورو به صورت ارزي و ۲۵۰ ميليارد تومان به صورت ريالي و در سال گذشته نيز به منظور حمايت از اجراي طرح هاي توسعه اين شرکت 6/5 ميليون يورو به صورت ارزي و 150 ميليارد تومان به صورت ريالي سرمايه گذاري انجام شده است. هدف اصلي ما اين است که طرح هاي اجراشده در اين استان به يک زنجيره متوازن تبديل شود و بهره برداري کاملي از اين سرمايه گذاري صورت گيرد.
بايد از ظرفيت کامل فولاد سفيددشت بهره برداري شود
مديرعامـل شـرکت فـولاد مبارکـه بـا اشـاره بـه هـدف اوليـه شـرکت فـولاد سفيددشـت توضيـح داد: بـا اضافـه شـدن واحدهـاي توليـدي بـه ايـن مجموعـه در سـال آينـده، شـاهد ظهـور يکـي از کارخانه هـاي خـوب فـولادي در سـطح کشـور خواهيـم بـود و اميدواريـم در ايـن شـرکت بـه زنجيره متوازني دسـت يابيـم. اکنون اسـتراتژي مـا در گروه فـولاد مبارکه، اسـتفاده حدا کثـري از ظرفيت هاسـت و ايـن وجـه تمايز فـولاد مبارکـه از ديگـر مجموعه هاسـت.
برنامه ريزي براي راه اندازي طرح هاي جديد و اشتغال زايي پايدار
طيب نيـا ايجـاد طرح هـاي تکميلـي و متوازن کننـده اعـم از پسـت هاي بـرق، جـاده، خطـوط انتقـال آب، اکسـيژن دوم، کـوره پاتيلـي و ديگـر طرح هـاي کوچـک و بـزرگ را لازمـه اسـتفاده از ظرفيـت حدا کثـري مجموعه فولاد سفيددشت دانست و خاطرنشان کرد: در تلاشيم همه اين موارد را تا يکي دو سال آينده وارد مدار توليد کنيم تا به بهره برداري و استفاده از ظرفيت کامل برسيم. همچنين در راستاي سرمايه گذاري در اين استان، برنامه هايي براي راه اندازي طرح هاي جديد پيشنهاد شده است که نهايتاً تا پايان سال طرح نهايي جمع بندي خواهد شد و براي اسـتان اشـتغال و درآمدزايـي پايدار بـه همراه خواهد داشـت.
ورق شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختياري در کشور رقيب ندارد
مديرعامل شرکت فولاد مبارکه در خصوص نقش مجموعه فولاد سفيددشت در ميان طرح هاي فولادي کشور گفت: اکنون حدود ۳۰ ميليون تن فولاد در کشور توليد مي شود. شايد به لحاظ تناژ ، توليد مجموعه سفيددشت در مقايسه با توليدات کل کشور اعداد قابل ملاحظه اي نباشد؛ ولي هدف گذاري ما ارتقاي توليد کيفي همراه با محصولات با ارزش افزوده بالاست؛ مشابه اتفاقي که در ديگر بخش هاي فولاد مبارکه صورت مي گيرد؛ براي نمونه ورقي که در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختياري توليد  مي شود در کشور رقيب ندارد.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

پیوندها

آمار سایت

آنلاین ها
49
امروز
225
دیروز
573
هفته
4686
ماه
150236
کل
98924
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟