انتخاب فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري به عنوان شرکت برتر در ارز يابي عملکرد طرحهاي هفتگانه شرکت ملي فولاد ايران

کد خبر: 20406 تاریخ انتشار: 1401/11/16
نمایش: 1746
اخبار
شـرکت فـولاد سفيددشـت اعلام کرد براسـاس ارزيابـي عملکـرد و رأي هيئـت داوران نخسـتين جشـنواره ارزيابـي عملکـرد طر ح هـاي هفتگانـه شـرکت ملـي فـولاد ايـران کـه در تاريـخ دهـم و يازدهـم بهمن مـاه سـال جـاري و بـه ميزبانـي فـولاد شـادگان و فـولاد خوزسـتان انجام گرفت، شـرکت فـولاد سفيددشـت چهارمحال و بختياري موفق به کسب رتبه اول در بين طر ح هاي مذکور گرديد .
بر اساس اين ارزيابي که به همت روابط عمومي شرکت ملي فولاد ايران و بر مبناي شاخص هاي فرايند توليد، طرح و توسعه، بهره وري، توسعه منابع انساني، روابط عمومي، HSEE ،سيستم ها و سود عملياتي صورت گرفت، شرکت فولاد سفيددشت به عنوان شرکت برتر انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

پیوندها

آمار سایت

آنلاین ها
25
امروز
1271
دیروز
779
هفته
5108
ماه
123282
کل
33477
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟