آگهي جذب نيروي انساني جهت مشاغل کارشناسي و اپراتوري (شرکت فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري)

کد خبر: 10338 تاریخ انتشار: 1400/01/26
نمایش: 15347
اخبار
شرکت فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز در مشاغل کارشناسي و اپراتوري تعداد 280 نفر از واجدين شرايط در استان چهارمحال وبختياري را از طريق برگزاري آزمون کتبي(دانشي)، کانون ارزيابي شايستگي (براي مشاغل کارشناسي) ارزيابي مهارتي و مصاحبه (براي مشاغل اپراتوري)،معاينات طب صنعتي(جهت سنجش سلامت ،توانايي جسمي و ويژگي هاي روانشناختي )وگزينش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تامين اجتماعي جذب نمايد . افرادي که متقاضي شرکت درآزمون مي باشند به آدرس اينترنتي به نشانيwww.skuazmoon.ir سامانه دانشگاه شهرکرد مراجعه وپس از مطالعه دقيق مفاد آگهي نسبت به ثبت نام در مقطع و رشته تحصيلي مورد نظر با توجه به شرايط ذکر شده از تاريخ 1400/02/04لغايت 1400/02/16 اقدام نمايند .

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(87 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(82 %)
پیشرفت کل(88 %)
تصاویر روز

آرشیو

پیوندها


 

آمار سایت

آنلاین ها
28
امروز
591
دیروز
1146
هفته
5965
ماه
179481
کل
908127
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟