عنوان آگهي: فراخوان شناسايي پيمانکار توانمند جهت مناقصه احداث جاده دسترسي شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري

کد خبر: 10337 تاریخ انتشار: 1400/01/17
نمایش: 1069
اخبار
شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري در نظر دارد موضوع مناقصه احداث جاده دسترسي شرکت فولاد سفيددشت  چهارمحال و بختياري را با مشخصات و شرايط کلي زير (طبق شرايط و مشخصات اسناد مناقصه) از طريق مناقصه عمومي يک مرحله ايي به شرکت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.
الف) شرح مختصر عمليات مورد نياز:
احداث جاده دسترسي به طول حدود 7 کيلومتر به همراه رمپ و لوپ هاي زير گذر با 22 متر عرض رويه آسفالت ، دو زير گذر با دهانه 16 متر و12دستگاه آبرو و زيرگذر فرعي با دهانه هاي مختلف
ب) مدت اجرا: 18 ماه
ج) محل اجرا: شمال شرقي  شرکت فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري به سمت جاده سفيد دشت – زرين شهر
د) اهم شرايط
1. احرازکليه شرايط ذکر شده در مدارک ارزيابي کيفي.
2. ارائه پايه و رشته پيمانکار حداقل رتبه 2 (دو) راه و ترابري.
3. داشتن توان مالي لازم.
3.1. قرارداد "فاقد پيش پرداخت" مي باشد.
4. پذيرفتگان شدگان نهايي قادر به ارائه ضمانتنامه بانکي باشند.
5.  داشتن سوابق و تجربيات حداقل 2 پروژه مشابه طي پنج سال اخير و ارائه رضايتنامه از کارفرمايان مربوطه و ارائه تصوير قراردادها.
متقاضياني که داراي شرايط مندرج در بند (د) ميباشند و آمادگي اجراي پروژه را دارند ميتوانند تا تاريخ 1400/01/23آمادگي خود را به صورت کتبي به آدرس شهرکرد، کيلومتر 35 جاده بروجن-شهرکرد، شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري، طبقه اول، بازرگاني، قسمت امور قراردادها، تلفن تماس 70 الي 03834264461 داخلي 7232 اعلام و نسبت به دريافت مدارک ارزيابي کيفي از واحد بازرگاني شرکت يا بارگذاري از طريق لينک آدرس اينترنتي www.sdsteel.ir اقدام نمايند. ضمناً بايستي اطلاعات مورد درخواست تا پايان وقت اداري 1400/02/05به ترتيب رديف هاي فرم ارزيابي در قالب زونکن مدارک ارزيابي کيفي برابر با اصل شده و همچنين در دو حلقه لوح فشرده تهيه و به همراه ساير مدارک مورد نياز به آدرس فوق الذکر در مقابل دريافت رسيد تحويل گردد. بديهي است به مدارکي که پس از انقضاي مهلت مقرر ارائه گردد هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.
مدارک مناقصه بين پيمانکاران واجد شرايط که با توجه به دستورالعمل، امتيازکسب شده وتشخيص کارفرما از بين متقاضيان انتخاب خواهند شد، توزيع خواهد گرديد. بديهي است ارائه مدارک فوق الذکر هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(87 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(82 %)
پیشرفت کل(88 %)
تصاویر روز

آرشیو

پیوندها


 

آمار سایت

آنلاین ها
27
امروز
552
دیروز
574
هفته
4148
ماه
183987
کل
930925
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟