آرشیو کامل اخبار

  تیر 03  (2)
  خرداد 03  (3)
  اردیبهشت 03  (5)
  فروردین 03  (3)
  اسفند 02  (2)
  بهمن 02  (5)
  دی 02  (1)
  آذر 02  (3)
  آبان 02  (3)
  مهر 02  (4)
  شهریور 02  (1)
  مرداد 02  (2)
  تیر 02  (2)
  خرداد 02  (3)
  اردیبهشت 02  (3)
  فروردین 02  (2)
  اسفند 01  (5)
  بهمن 01  (5)
  دی 01  (1)
  آذر 01  (3)
  آبان 01  (7)
  مهر 01  (3)
  شهریور 01  (5)
  مرداد 01  (1)
  تیر 01  (2)
  خرداد 01  (3)
  اردیبهشت 01  (5)
  فروردین 01  (3)
  بهمن 00  (3)
  دی 00  (3)
  آذر 00  (1)
  آبان 00  (3)
  مهر 00  (1)
  شهریور 00  (6)
  تیر 00  (3)
  خرداد 00  (6)
  اردیبهشت 00  (2)
  فروردین 00  (3)
  اسفند 99  (4)
  بهمن 99  (2)
  دی 99  (4)
  آذر 99  (1)
  آبان 99  (2)
  مهر 99  (2)
  شهریور 99  (1)
  تیر 99  (2)
  خرداد 99  (2)
  اردیبهشت 99  (7)
  فروردین 99  (2)
  اسفند 98  (3)
  بهمن 98  (4)
  دی 98  (4)
  آذر 98  (2)
  آبان 98  (1)
  مهر 98  (1)
  شهریور 98  (3)
  مرداد 98  (2)
  تیر 98  (5)
  خرداد 98  (4)
  اردیبهشت 98  (5)
  فروردین 98  (3)
  اسفند 97  (2)
  بهمن 97  (1)
  دی 97  (6)
  آذر 97  (3)
  آبان 97  (8)
  مهر 97  (4)
  شهریور 97  (6)
  مرداد 97  (6)
  تیر 97  (2)
  خرداد 97  (2)
  اردیبهشت 97  (7)
  فروردین 97  (74)

پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
36
امروز
785
دیروز
1152
هفته
6318
ماه
208902
کل
325591
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟