آرشیو کامل اخبار

  آبان 02  (3)
  مهر 02  (4)
  شهریور 02  (1)
  مرداد 02  (2)
  تیر 02  (2)
  خرداد 02  (3)
  اردیبهشت 02  (3)
  فروردین 02  (2)
  اسفند 01  (5)
  بهمن 01  (5)
  دی 01  (1)
  آذر 01  (3)
  آبان 01  (7)
  مهر 01  (3)
  شهریور 01  (5)
  مرداد 01  (1)
  تیر 01  (2)
  خرداد 01  (3)
  اردیبهشت 01  (5)
  فروردین 01  (3)
  بهمن 00  (3)
  دی 00  (3)
  آذر 00  (1)
  آبان 00  (3)
  مهر 00  (1)
  شهریور 00  (6)
  تیر 00  (3)
  خرداد 00  (6)
  اردیبهشت 00  (2)
  فروردین 00  (3)
  اسفند 99  (4)
  بهمن 99  (2)
  دی 99  (4)
  آذر 99  (1)
  آبان 99  (2)
  مهر 99  (2)
  شهریور 99  (1)
  تیر 99  (2)
  خرداد 99  (2)
  اردیبهشت 99  (7)
  فروردین 99  (2)
  اسفند 98  (3)
  بهمن 98  (4)
  دی 98  (4)
  آذر 98  (2)
  آبان 98  (1)
  مهر 98  (1)
  شهریور 98  (3)
  مرداد 98  (2)
  تیر 98  (5)
  خرداد 98  (4)
  اردیبهشت 98  (5)
  فروردین 98  (3)
  اسفند 97  (2)
  بهمن 97  (1)
  دی 97  (6)
  آذر 97  (3)
  آبان 97  (8)
  مهر 97  (4)
  شهریور 97  (6)
  مرداد 97  (6)
  تیر 97  (2)
  خرداد 97  (2)
  اردیبهشت 97  (7)
  فروردین 97  (74)

پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

پیوندها

آمار سایت

آنلاین ها
54
امروز
234
دیروز
573
هفته
4686
ماه
150236
کل
98933
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟