آرشیو کامل اخبار

  اردیبهشت 03  (5)
  فروردین 03  (3)
  اسفند 02  (2)
  بهمن 02  (5)
  دی 02  (1)
  آذر 02  (3)
  آبان 02  (3)
  مهر 02  (4)
  شهریور 02  (1)
  مرداد 02  (2)
  تیر 02  (2)
  خرداد 02  (3)
  اردیبهشت 02  (3)
  فروردین 02  (2)
  اسفند 01  (5)
  بهمن 01  (5)
  دی 01  (1)
  آذر 01  (3)
  آبان 01  (7)
  مهر 01  (3)
  شهریور 01  (5)
  مرداد 01  (1)
  تیر 01  (2)
  خرداد 01  (3)
  اردیبهشت 01  (5)
  فروردین 01  (3)
  بهمن 00  (3)
  دی 00  (3)
  آذر 00  (1)
  آبان 00  (3)
  مهر 00  (1)
  شهریور 00  (6)
  تیر 00  (3)
  خرداد 00  (6)
  اردیبهشت 00  (2)
  فروردین 00  (3)
  اسفند 99  (4)
  بهمن 99  (2)
  دی 99  (4)
  آذر 99  (1)
  آبان 99  (2)
  مهر 99  (2)
  شهریور 99  (1)
  تیر 99  (2)
  خرداد 99  (2)
  اردیبهشت 99  (7)
  فروردین 99  (2)
  اسفند 98  (3)
  بهمن 98  (4)
  دی 98  (4)
  آذر 98  (2)
  آبان 98  (1)
  مهر 98  (1)
  شهریور 98  (3)
  مرداد 98  (2)
  تیر 98  (5)
  خرداد 98  (4)
  اردیبهشت 98  (5)
  فروردین 98  (3)
  اسفند 97  (2)
  بهمن 97  (1)
  دی 97  (6)
  آذر 97  (3)
  آبان 97  (8)
  مهر 97  (4)
  شهریور 97  (6)
  مرداد 97  (6)
  تیر 97  (2)
  خرداد 97  (2)
  اردیبهشت 97  (7)
  فروردین 97  (74)

پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
47
امروز
149
دیروز
1702
هفته
10079
ماه
196924
کل
260178
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟