نماينده شهرستان بروجن در بازديد از فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري مطرح کرد: شرکت فولاد سفيددشت؛ يکي از نمونه هاي موفق مديريت جهادي

کد خبر: 90446 تاریخ انتشار: 1403/04/16 15:37:56
نمایش: 90
اخبار
نماينده مردم شهرستان بروجن در مجلس شوراي اسلامي در جريان بازديد از شرکت فولاد سفيددشت و در ديدار با مديرعامل اين شرکت گفت: شرکت فولاد سفيددشت يکي از نمونه هاي موفق و بارز مديريت جهادي در صنايع استان است.
غلامرضا ميرزايي، ضمن تشکر از مجموعه فولاد سفيددشت و ابراز خرسندي از فرصت هاي شغلي به بار نشسته به واسطه اين صنعت در استان، بر اهميت و لزوم حمايت همه جانبه از صنعت فولاد و رفع موانع و مشکلات اين صنعت تأکيد کرد.
وي موفقيت هاي فولاد سفيددشــت را مرهــون تلاش جهادي و خستگي ناپذير مديران و کارکنان اين مجموعه دانست و ابراز اميدواري کرد با اســتفاده از نيروي انســاني توانمنــد و با انگيزه، شــرکت فــولاد سفيددشــت چهارمحــال و بختيــاري بتوانــد در مسير توسعه صنعت فولاد و دستيابي به اهداف عاليه شرکت قدم بردارد.
در ادامــه، محمود محمدي فشــارکي، مديرعامل شــرکت فولاد سفيددشــت، ضمن اســتقبال از حضور مســئولان شهرســتان بروجن در اين شــرکت، گزارش مبســوطي از عملکرد کارکنان در حوزه هاي توليد و توسعه و همچنين گذر از ظرفيت اسمي توليد آهن اسفنجي در اين شرکت ارائه کرد.
وي تأميــن پايــدار آب موردنيــاز شــرکت بــا بازچرخانــي پســاب تصفيه شــده شهرســتان بروجن، اســتفاده از توان شــرکت هاي دانش بنيــان، تحقــق ظرفيــت اســمي واحــد توليــد، اجــراي موفقيت آميز عمليات ذوب گيري و توليد اولين تختال آزمايشي با تکنولوژي، مهندسي، تأمين و ساخت قطعات داخلي به دست توانمند متخصصان ايراني در بزرگترين کارخانه فولادي استان و اجراي طرح هاي توسعه را از مهم ترين اقدامات و دستاوردهاي شرکت برشمرد.
مديرعامل فولاد سفيددشت ابراز اميدواري کرد با عنايت الهي و تلاش مجموعــه، همچون گذشــته بتوانيم در راســتاي انجام مسئوليت هاي اجتماعي شرکت در منطقه، اقدامات اثرگذاري انجام دهيم.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
46
امروز
835
دیروز
1152
هفته
6318
ماه
208902
کل
325641
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟