مديرعامل گروه فولاد مبارکه خبر داد: با توليد نخستين تختال درشرکت فولاد سفيددشت

کد خبر: 80435 تاریخ انتشار: 1402/12/14 15:47:04
نمایش: 1042
اخبار
همزمان با اعياد شعبانيه و با اتکا به دانش فني پولاد مردان کشور و پشتيباني همه جانبه سهامداران شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال وبختياري، نخستين تختال اين شرکت با تکنولوژي بومي توليد شد تا ضمن کامل شدن چرخه توليد در اين شرکت و ثبت دانش ساخت کارخانه فولادي، برگ زرين ديگري به افتخارات صنعت فولاد کشور افزوده شود.
مديرعامل گروه فولاد مبارکه در پي دست يابي به اين دستاورد غرورآفرين که در روز دوشنبه ۷ اسفند به بار نشست، ضمن ابراز خرسندي از اجراي موفقيت آميز عمليات ذوب گيري و توليد تختال آزمايشي در بزرگترين کارخانه فولادي استان چهارمحال وبختياري تأ کيد کرد: اين طرح به عنوان يکي از طرح هاي هفت گانه در استانهاي کشور (معروف به طرح هاي هفتگانه استاني) براي اولين بار در کشور با تکنولوژي، مهندسي، تأمين و ساخت قطعات داخلي و به دست توانمند متخصصان ايراني به بهره برداري رسيد.
محمدياسر طيب نيا، ضمن قدرداني از زحمات مديريت و کارشناسان شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال وبختياري، کارشناسان و کارکنان شرکت هاي فولاد پايا، مهندسي (MME) و فني و مهندسي مبارکه که در افتخارآفريني ملي نقش بسزايي داشتند، گفت:قطعاٌ در فرآيند راه اندازي تمامي واحدهاي اين شرکت به عنوان پيشگام طرح هاي هفتگانه فولاد استاني، حمايت هاي ايميدرو، شرکت فولاد مبارکه، شرکت ملي فولاد ايران، مسئولان استاني و تلاش و همدلي متخصصان داخلي و ارکان پروژه نقش بي بديلي داشته است.
وي با بيان اينکه در حال حاضر فولاد مبارکه سهم 33.2 درصدي در توليد فولاد کشور دارد تصريح کرد: توسعه کمي وکيفي يکي از راهبردهاي پنج گانه فولاد مبارکه در دو سال اخير بوده که بحمدالله با همکاري ساير عوامل، امروز شاهد به بار نشستن فاز ديگري از اين راهبرد در گروه فولاد مبارکه هستيم؛ ضمن اينکه با کامل شدن چرخه توليد در شرکت فولاد سفيددشت، سالانه 800 هزار تن به ظرفيت فولاد خام کشور افزوده خواهد شد.
به گفته مديرعامل گروه فولاد مبارکه با بهره برداري از خط توليد فولاد خام شرکت فولاد سفيددشت اين امکان ايجاد مي گردد که توليد فولادهاي خام تجاري در شرکت هاي زيرمجموعه و توليد فولادهاي خاص که نياز به تجربه و تخصص بيشتري دارند در شرکت فولاد مبارکه برنامه ريزي و عملياتي شود. طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود تأ کيد کرد: در گام اول و سي سالگي نخست فولاد مبارکه، راهبرد اصلي رسيدن به ظرفيت اسمي خطوط توليدبود و به طور کلي توليدکمي در گروه هدف گذاري شده بود و اکنون در گام بعدي و سي سالگي دوم، تمرکز بر نوآوري و فناوري هاي نوين به عنوان يکي ديگر از راهبردهاي پنج گانه در فولاد مبارکه تعيين شده تا در کنار راهبرد توسعه کمّي و کيفي متوازن که از ديگر راهبردهاي اساسي اين شرکت است، بتوانيم به دانش فني احداث کارخانه هاي فولادي با اتکا به دانش بومي دست يابيم.
مديرعامل گروه فولاد مبارکه از راه اندازي موفقيت آميز واحدهاي فولادسازي و ريخته گري مداوم شرکت فولاد سفيددشت با اتکا به دانش جوانان و مديران متخصص داخلي و نهادينه شدن اين دانش در صنعت فولاد کشور به عنوان نمونه بارزي از به بار نشستن اين راهبردها يادکرد.
محمود ارباب زاده ،مديرعامل شرکت فولاد سفيددشت:
اعتماد به سرمايه هاي دانشي داخلي؛ يکي از اساسي ترين تصميمات
در تشريح چگونگي استفاده حدا کثري از سرمايه گذاري هاي انجام شده و ساير جزئيات اين پروژه، محمود ارباب زاده مديرعامل شرکت فولاد سفيددشت نيز با بيان اينکه شرکت فولاد سفيددشت نخستين کارخانه فولادسازي کشور است که با تکنولوژي ايراني و با اتکاي حداکثري بر دانش متخصصان داخلي طي چند مرحله وارد فاز بهره برداري شده است، افزود: در گام نخست و به منظور استفاده حداکثري از سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين پروژه، واحد احيا مستقيم اين مجتمع فولادي از آبان ماه سال 1395 مورد بهره برداري قرار گرفت و با توليد آهن اسفنجي کمّي وکيفي موردنياز فولاد مبارکه و ساير واحدهاي فولادسازي اين گروه، در کوتاه ترين زمان ممکن از ظرفيت اسمي خود عبور کرد و از ابتداي راه اندازي تا اسفند امسال، بيش از 5 ميليون تن آهن اسفنجي توليد کرده است.
وي از اعتماد به سرمايه هاي دانشي داخلي به عنوان يکي از اساسي ترين تصميمات مؤثر در کسب اين موفقيت نام برد و ادامه داد: فعـاليـــت هاي اجـــرايي احـــداث واحد فولادسازي و ريخته گري تختال پس از يک وقفه شش ساله با تکيه بر توان فني داخلي، از بهار سال1396 مجدداٌ آغاز و با تلاش شبانه روزي ارکان پروژه، عمليات اجراي نخستين قوس الکتريکي و توليد آزمايشي اولين ذوب واحد فولادسازي در زمستان 1401 و ريخته گري اولين تختال فولادي در اسفند 1402 با موفقيت انجام شد
ميزان سرمايه گذاري و اضافه شدن 800 هزار تن به ظرفيت فولاد کشور.
ارباب زاده، ميزان سرمايه گذاري ارزي در اين پروژه را ۱۷۰ ميليون يورو و سرمايه گذاري ريالي را ۲۰0۰ ميليارد ريال از طرف سهامداران اعلام کرد و افزود: با به بهره برداري رسيدن اين پروژه، به ميزان 800 هزار تن به ظرفيت فولاد کشور اضافه خواهد شد.
ايجاد 5000 فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم.
وي در خصوص ميزان اشتغال زايي اين شرکت گفت: با کامل شدن زنجيره توليد در اين شرکت، به طور مستقيم براي 600 نفر و به طور غيرمستقيم براي بيش از 3000 نفر از جوانان استان چهارمحال و بختياري فرصت شغلي فراهم شده است که نقش بسزايي در کاهش نرخ بيکاري اين استان دارد.
نهادينه شدن دانش فني احداث واحد فولادسازي و افزايش 800 هزار تني به ظرفيت توليد فولاد کشور
مديرعامل شرکت فولاد سفيددشت اظهار داشت: واحد فولادسازي اين شرکت اولين طرح فولادسازي بومي کشور است که در شرايط تحريم تمامي مراحل ساخت، نصب و بهره برداري آن بدون حضور کارشناسان خارجي انجام گرفته است. اين واحد مشتمل بر يک کوره قوس الکتريکي (EAF) 170 تني با قابليت تخليه ۱۴۰ تن ذوب، يک کوره پاتيلي (LF) و يک ماشين ريخته گري اسلب  (CCM) با ظرفيت سالانه 800 هزار تن است.
وي در ادامه افزود: باتوجه به تنوع تجهيزات مورداستفاده در واحد فولادسازي و سياست گذاري شرکت جهت استفاده حداکثري از توان و ظرفيت شرکت هاي صنعتي استان، راه اندازي اين واحد به تبديل ظرفيت هاي بالقوه به بالفعل استان کمک شاياني خواهد کرد.
ارباب زاده کسب اين موفقيت را به همه عوامل مؤثر در پروژه تبريک گفت و تصريح کرد: پس از کسب اين موفقيت ها تا پايان سال 1402 واحد فولادسازي و ريخته گري اين مجموعه به صورت مداوم وارد چرخه توليد خواهد شد.
عباس اکبري، محمدي معاون سرمايه گذاري و امور شرکت هاي فولاد مبارکه:
طرح فولاد سفيددشت بعد از واگذاري به فولاد مبارکه باقوت و سرعت اجرا و به بهره برداري رسيد.
عباس ا کبري محمدي، معاون سرمايه گذاري و امور شرکت هاي فولاد مبارکه نيز در پي کسب اين موفقيت اظهار داشت: راه اندازي واحد فولادسازي و ريخته گري مداوم شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري يکي از دستاوردهاي خوب گروه فولاد مبارکه در سال هاي اخير است که با سرمايه گذاري هايي که در اين شرکت انجام شده، ظرفيت توليد فولاد خام در گروه فولاد مبارکه و به طورکلي صنعت فولاد کشور حدود ۸۰۰ هزار تن افزايش يافته است.
وي ادامه داد: اين دستاورد مهم علاوه بر توليد محصولات فولادي بيشتر، ارزش افزوده و سودآوري بيشتري را نيز براي سهامداران و ساير ذي نفعان در کشور به همراه خواهد داشت. اين سرمايه گذاري يکي از طرح هاي هفتگانه استاني بود که بعد از واگذاري به فولاد مبارکه باقوت و سرعت اجرا شد و به بهره برداري رسيد. اين پروژه يکي از معدود پروژه هايي است که با تکنولوژي و مهندسي ايراني شکل گرفته و خوشبختانه با توليد اولين تختال اين مجموعه که از کيفيت و شرايط خوبي نيز برخوردار است، انشاالله شرايط توسعه تکنولوژي و سودآوري در گروه فولاد مبارکه تضمين خواهد شد.
 غلامرضا سليمي، معاون بهره برداري فولاد مبارکه:
توليد اولين تختال در فولاد سفيددشت؛ مطابق با استاندارد و باکيفيت مطلوب
غلامرضا سليمي، معاون بهره برداري فولاد مبارکه، در خصوص به بهره برداري رسيدن واحد فولادسازي و خط توليد فولاد خام در شرکت فولاد سفيددشت به چند نکته حائز اهميت اشاره کرد و گفت: نکته اول اين است که پس از گذشت سال ها که سهامداران در فولاد سفيددشت سرمايه گذاري کرده بودند، انتظار آنها براي راه اندازي اين خط توليد به دلايل متعددي بيش ازحد طولاني شده بود و امروز با توليد اولين محصول در اين شرکت شاهد به بازنشستن اين سرمايه گذاري ها و زحمات آنها هستيم.
وي افزود: نکته دوم در اين زمينه که بسيار حائز اهميت است اين است که صاحب تکنولوژي راه اندازي اين خط، ايراني است. اين در حالي است که تا پيش ازاين، طراحي، اجرا و به طورکلي ساخت تمامي کارخانه هاي فولادسازي کشور به دست شرکت هاي سازنده خارجي انجام مي شد؛ اما امروز مي توان ادعا کرد که صاحب تکنولوژي کارخانه فولادسازي شرکت فولاد سفيددشت چند شرکت داخلي هستند که به صورت کنسرسيوم توانستند اين کارخانه را طراحي و اجرا کنند و به بهره برداري برسانند. راه اندازي اين کارخانه بدون حضور شرکت هاي صاحب تکنولوژي و کارشناسان خارجي و فقط به دست توانمند کارکناني انجام شد که پيش ازاين در فولاد مبارکه مشغول فعاليت بودند و امروز در کسوت بازنشستگي، دانش و تخصص خود را در راه اندازي اين کارخانه در بخش هاي کوره قوس الکتريکي، کوره پاتيلي و راه اندازي خط ريخته گري و توليد فولاد خام با تلاش شبانه روزي و ايستادن پايکار به منصه ظهور گذاشتند و اين امر واقعاٌ مايه افتخار است.
سليمي در همين زمينه تصريح کرد: اگرچه تلاش اين عزيزان براي توليد اسلب در دو نوبت به نتيجه نرسيد، اما در مرحله سوم کار توليد تختال موفقيت انجام شد که در نوع خود واقعاً بي نظيراست ؛زيرا محصول توليدشده با محاسبات و اجراي عمليات صحيح در حين عمليات ريخته گري و عمليات خنککاري و ازنظر ابعاد و تميزي سطح کاملا مطابق با استانداردهاي روز و با کيفيت بالا و بدون عيب به دست آمد.
معاون بهره برداري فولاد مبارکه با بيان اينکه اين طرح در دولت هاي قبلي آغاز شده و متأسفانه دچار وقف گرديده بود، تصريح کرد: امروز شاهد اين هستيم که زنجيره توليد در اين شرکت با توليد اولين تختال کامل شد و ازاين پس سرمايه گذاران مي توانند مزد اعتماد، سرمايه گذاري و صبر خود را بگيرند و روي خروجي محصولات اين شرکت حساب کنند. اين در حالي است که انتظار مي رود به زودي اين خط توليد دوران يادگيري و رسيدن به ظرفيت اسمي خود را طي کند و اين امر در کمتر از دو سال انجام مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: پيش بيني مي شود نورد گرم شماره ۲ فولاد مبارکه نيز تا ۲ سال آينده به طور کامل ساخته و راه اندازي گردد و آماده دريافت تختال هاي فولادي شرکت فولاد سفيددشت براي توليد انواع ديگري از گريدهاي فولادي آماده باشد.
سليمي در خاتمه سخنان خود کسب اين موفقيت را در ابتدا به مديرعامل و کارکنان شرکت فولاد سفيددشت و پسازآن به تمامي سرمايه گذاران اين شرکت تبريک گفت و تصريح کرد:انصافاٌمديرعامل اين شرکت دانش اين دستاورد بزرگ را با خود به سفيددشت برد و با ايستادن پايکار و مجاهدت شبانه روزي و با همدلي و همراهي ساير عوامل اين مجموعه توانست فاز به فاز اين کارخانه را به بهره برداري برساند. معتقديم روحيه بالايي که نزد مديرعامل و کارکنان شرکت فولاد سفيددشت نهادينه شده کاملاٌ رو به جلو و عملياتي است و بدون شک در کوتاه ترين زمان ممکن شاهد تحقق اهداف و برنامه هاي توليد در اين شرکت خواهيم بود.
جمشيد علي بابايي، مدير تکنولوژي و توسعه شرکت فولاد سفيددشت:
گرماي توليد در سردترين روزهاي سال
مدير تکنولوژي و توسعه شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري نيز در اين زمينه گفت: در واپسين روزهاي سال 1402 که به نام (مهار تورم، رشد توليد)مزين شده است و در سردترين روزهاي زمستان، گرماي توليد فولاد خام در شرکت فولاد سفيددشت گرماي خاصي به صنعت فولاد کشور بخشيد تا آرزوي امکان توليد نخستين تختال در بزرگترين واحد فولادي اين استان محقق شده باشد.
جمشيد علي بابايي با بيان اينکه واحد فولادسازي اين شرکت اولين واحد فولادسازي کشور است که با بهره گيري از تکنولوژي شرکت هاي داخلي ساخته شده ادامه داد: در اجراي اين پروژه غرورآفرين 17 هزار تن اسکلت فلزي و 18 هزار تن تجهيزات و ماشين آلات به کار رفته است. نکته حائز اهميت در اين زمينه اين است که بخش عمده تجهيزات آن در داخل کشور بومي سازي شده است.
وي اضافه کرد: اين واحد با ظرفيت سالانه 800 هزار تن در سال شامل يک کوره قوس الکتريکي (EAF)با ظرفيت تخليه 140 تن مذاب، يک کوره پاتيلي (LF) و يک ماشين ريخته گري اسلب (تختال) است.
ايمان سليماني، مدير بهره برداري شرکت فولاد سفيددشت:
کاربرد تختال توليدشده در صنايع خودروسازي، لوازم خانگي و تجهيزات صنعتي
مدير بهره برداري شرکت فولاد سفيددشت نيز ضمن ابراز خرسندي از توليد اولين تختال فولادي در استان چهارمحال بختياري که به دست توانمند متخصصان داخلي ميسر شده است گفت: تختال توليدشده از نوع فولاد کم کربن با کيفيت بسيار مطلوب و با طول ۱۰ متر ، عرض ۱۳۰۰ ميلي متر و ضخامت ۲۰۰ ميلي متر است که در توليد ورق هاي موردنياز در خودروسازي، صنايع لوازم خانگي و تجهيزات صنعتي مورداستفاده قرار مي گيرند.
ايمان سليماني خاطرنشان کرد: ظرفيت توليد تختال فولادي در شرکت فولاد سفيددشت ساليانه ۸۰۰ هزار تن با عرض ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ ميليمتر و ضخامت ۱۵۰ و ۲۰۰ ميلي متر است که اين محصول به عنوان ماده اوليه توليد انواع ورق هاي فولادي قابليت فروش داخلي يا صادرات را خواهد داشت.
وي ضمن قدرداني از تلاش تمامي ارکان پروژه ساخت، مشتمل بر سهامداران، مشاوران و پيمانکاران در راه اندازي نخستين خط توليد تختال فولادي با فناوري بومي، دست يابي به اين موفقيت ارزشمند را نتيجه باور و اعتماد به متخصصان داخلي دانست و افزود: امروز با افتخار مي توانيم بگوييم کشور ايران از معدود کشورهاي داراي توان طراحي و ساخت خط توليد محصولات فولادي است. توليد نخستين تختال با کيفيت ممتاز با فناوري صددرصد ايراني در نخستين واحد از بين طرح هاي ملي فولادي مصداق بارز اين موفقيت غرورآفرين است.
سليماني از تأمين بخشي از آب موردنياز شرکت فولاد سفيددشت از محل پساب هاي شهري شهرهاي هم جوار شرکت به عنوان يکي ديگر از راهبردها و اقدامات اين شرکت ياد کرد و در همين زمينه گفت: از سال ۱۳۹۸ شرکت فولاد سفيددشت در راستاي عمل به مسئوليت هاي اجتماعي خود و پيشگيري از وارد شدن پساب هاي شهري به محيط زيست، با خريد حق امتياز استفاده از پساب شهري به ميزان ۱۵۰ ليتر بر ثانيه، پيش بيني لازم براي تأمين بخش قابل توجهي از آب موردنياز شرکت را در دستور کار قرارداد و عملياتي نمود؛ اين در حالي است که از اين آب مي توان براي خنککاري سرباره واحد فولادسازي به جاي آب خام استفاده کرد.
احمد خليليان، مدير دستگاه نظارت پروژه:
تحقق رؤياي دستيابي به توان ساخت کارخانه فولادسازي
احمد خليليان، مدير دستگاه نظارت اين پروژه نيز افزود: عمليات اجرايي طرح مجتمع فولاد چهارمحال و بختياري در تيرماه 1386 آغاز و در آذرماه 1393  با مشارکت شرکت فولاد مبارکه و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) به عنوان شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري تأسيس گرديد.
وي ادامه داد: در فاز اول، واحد احيا مستقيم آن از آبان ماه 1395 تا کنون در مدار توليد قرار داشته و با توليد تجمعي بيش از ۵ ميليون تن آهن اسفنجي بخشي از آهن اسفنجي موردنياز فولاد مبارکه را تأمين کرده است.
خليليان تصريح کرد: در فاز دوم عمليات اجرايي خطوط توليد اين شرکت، واحد فولادسازي و ريخته گري مداوم آن نيز پس از يک وقفه طولاني مدت درسال 1396 محدداٌ آغاز شد و امروزبا اتکا به دانش و تخصص بومي جوانان و کارکنان باسابقه ايران اسلامي در اسفندماه 1402 توليد آزمايشي و موفقيت آميز اولين اسلب در اين شرکت رؤياي دست يابي به توان ساخت کارخانه فولادسازي را به واقعيت مبدل کرد.
مدير دستگاه نظارت اين پروژه گفت: با تحقق اين مهم، واحد فولادسازي شرکت فولاد سفيددشت نيز همانند واحد احيامستقيم آن به عنوان نخستين واحد ذوب و ريخته گري تکميل شده در بين طرح هاي فولادي هفتگانه استاني به ظرفيت توليد فولاد کشور اضافه شد.
وي انجام تمامي مراحل پروژه بدون هرگونه حادثه کاري انساني و تجهيزاتي را يکي ديگر نکات بارز در اجراي اين پروژه دانست.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
91
امروز
230
دیروز
1702
هفته
10079
ماه
196924
کل
260259
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟