در بازديد مديران کل محيط زيست و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري از فولاد سفيددشت مطرح شد؛ برنامه ريزي فولاد سفيددشت براي احداث نيروگاه خورشيدي باهدف حرکت در مسير فولاد سبز

کد خبر: 80432 تاریخ انتشار: 1402/11/15
نمایش: 618
اخبار
شـرکت فولاد سفيددشـت همگام با توليد پايدار و با کيفيـت، حفـظ و صيانـت از محيط زيسـت را سـرلوحه اهداف خود قرارداده و در همين راسـتا اقداماتـي نظيـر احـداث تصفيه خانـه صنعتـي و بهداشتي، به روزرساني عملکرد غبارگيرهاي واحد توليد، پايش آنلاين آلاينده هاي محيط زيست در سطح شـرکت و ايجاد فضاي سـبز و توسـعه آن را اجرايـي نموده اسـت.
مديرکل محيط زيست و مديرکل منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري به همراه جمعي از کارشناسان اين بخش ها از شرکت فولاد سفيددشت به عنوان بزرگترين واحد صنعتي استان بازديد کردند.
در ايـن بازديـد، سـعيد يوسـف پور، مديـرکل محيط زيسـت اسـتان چهارمحـال و بختياري، ضمن بازديد از واحدهـاي تصفيه خانه و پروژه فولادسـازي روند اقدامات زيست محيطي شـرکت را مثبت ارزيابي و ابراز اميدواري کرد با راه اندازي واحد فولادسـازي اين شرکت، همچنان اين اقدامات ادامـه يابـد.
تشريح اهداف طرح کاشت يک ميليارد اصله درخت
اصغر احمدي، مديرکل منابع طبيعي اين استان نيز در اين بازديد ضمن تشريح اهداف طر ح مردمي کاشت يک ميليارد اصله درخت گفت:  احياي جنگل ها و مراتع، تأمين پوشش گياهي در عرصه هاي مختلف، کاهش آلودگي هوا، توليد ا کسيژن، حفاظت از منابع آب و خاک از اهداف اين طرح مردمي است.
وي در ادامه تصريح کرد: اين طر ح مي تواند نقش مهمي در بهبود وضعيت محيط زيست کشور داشته باشد و به کاهش آلودگي هوا و بهبود کيفيت زندگي مردم کمک کند.
برنامه ريزي فولاد سفيددشت براي احداث نيروگاه خورشيدي باهدف حرکت در مسير فولاد سبز
در جريان اين بازديد، گزارش اقدامات و دستاوردهاي زيست محيطي شرکت فولاد سفيددشت از سوي محمود ارباب زاده مديرعامل و ساير مديران و کارشناسان حوزه محيط زيست شرکت ارائه شد.
به گفته مديرعامل شرکت فولاد سفيددشت، اين شرکت همگام با توليد پايدار و با کيفيت، حفظ و صيانت از محيط زيست را سرلوحه اهداف خود قرارداده و در همين راستا اقداماتي نظير احداث تصفيه خانه صنعتي و بهداشتي، به روز رساني عملکرد غبارگيرهاي واحد توليد، پايش آنلاين آلاينده هاي محيط زيست در سطح شرکت و ايجاد فضاي سبز و توسعه آن را اجرايي نموده است.
وي از برنامه ريزي فولاد سفيددشت براي احداث نيروگاه خورشيدي با هدف حرکت در مسير فولاد سبز و توليد پايدار خبر داد.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
132
امروز
283
دیروز
1702
هفته
10079
ماه
196924
کل
260312
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟