آگهي فراخوان عمومي جهت شناسايي و ارزيابي پيمانکار

کد خبر: 70430 تاریخ انتشار: 1402/10/23 09:21:55
نمایش: 868
اخبار
شركت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري در نظر دارد پروژه " افزايش مخازن مايع و گازي اکسيژن و نيتروژن واحد ASP موجود شرکت فولاد سفيد‌دشت چهار محال و بختياري به روشEPC" خود را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله‌اي واگذار نمايد.
شركت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري در نظر دارد پروژه " افزايش مخازن مايع و گازي اکسيژن و نيتروژن واحد ASP موجود شرکت فولاد سفيد‌دشت چهار محال و بختياري به روشEPC"
خود را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله‌اي به  شرکتهاي توانمند داراي رتبه مربوطه از سازمان برنامه و بودجه کشور که طي ده سال اخير پروژه هاي مشابه EPC را اجرا نموده باشند، واگذار نمايد.
الف- مدت اجرا : 18 ماه شمسي
ب- محل اجرا : استان چهارمحال و بختياري - شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري
ج- مبلغ تقريبي ضمانتنامه شرکت در مناقصه : -/30.100.000.000ريال
پيمانکاراني که داراي شرايط مندرج در آگهي مي ‌باشند و آمادگي اجراي پروژه را دارند مي‌توانند نسبت به دريافت مدارک ارزيابي کيفي از طريق آدرس اينترنتي www.sdsteel.ir در لينك مربوط به"مزايده‌ها و مناقصه‌ها" اقدام و مدارک ذکر شده در آگهي را طبق رديف‌هاي مندرج در فرم ارزيابي کيفي بصورت لوح فشرده و همچنين يک نسخه کاغذي با امضاء و مهر اصل به همراه ساير مدارک مورد نياز و نامه اعلام آمادگي خود، حداکثر تا پايان وقت اداري (ساعت 15:00) روز شنبه مورخ 07/11/1402 به آدرس کيلومتر 35 جاده شهرکرد- بروجن، شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري، مديريت خريد، امور قراردادها (تلفن تماس 70-03834264461 داخلي 7236) تحويل نمايند. بديهي است به مدارکي که پس از انقضاي مهلت مقرر ارائه گردد، هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.
لازم به ذکر است پس از بررسي و تعيين صلاحيت از متقاضيان واجد شرايط که با توجه به دستورالعمل، امتياز قابل قبول را کسب نمايند، جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
  • ارائه مدارک فوق‌الذکر توسط پيمانکاران هيچگونه حقي براي آنها جهت شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد.
  • بديهي است در صورتيکه مدارک ارائه شده جهت ارزيابي توسط پيمانکار با واقعيت مطابقت نداشته باشد، شرکت فولاد سفيد دشت چهارمحال و بختياري بر طبق ضوابط خود عمل خواهد نمود. 
آدرس دسترسي به اسناد مناقصه https://sdsteel.ir/smo.aspx?id=1032

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
31
امروز
115
دیروز
1702
هفته
10079
ماه
196924
کل
260144
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟